homepage

organisatie

Stichting Sterrelingen is gevestigd in Noordlaren en opgericht door Gemma Jissink & Maartje Peters. Zij zijn verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van projecten die passen binnen de doelstellingen van de stichting.

Het bestuur van Stichting Sterrelingen bestaat uit:   

Vera Heijne (voorzitter)
Kaj van der Plas (secretaris)
Henry Alles (penningmeester)

De statuten van de stichting zijn hier na te lezen.

Bankrekening: NL96TRIO0320682056
KvK: 90681460